LANT ÉS BIBLIA - 200 éve született Tompa Mihály

A rendezvénysorozat célja: Gömör költője, Tompa Mihály születése 200. évfordulójának megünneplése egész éven át tartó országos rendezvénysorozat keretében. Tompa Mihály költői és lelkészi életútjának megismertetése, népszerűsítése, költői életművének méltó helyre emelése.

A Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület több évtizedes tevékenységének fő vonalát képezi a Tompa kultusz ápolása, a költő felejtésre ítélt életművének népszerűsítése, emlékének ébren tartása a mai kor igényeihez alkalmazkodó eszközökkel. Az egyesület tagjai 1962-ben létrehozták Kelemérben az ország egyetlen Tompa Mihály Emlékházát, az emlékház előtt szobrot avattak 1988-ban. Gömörszőlősön emlékszobát és emlékkönyvtárat létesítettek, a költőről számos tanulmányt, verseinek újabb kiadásait jelentették meg. 2009-ben A Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület működésének 50. évfordulója alkalmából Gömöri Múlt és Jelen címen könyvsorozatot indított, amelynek első kötetének címe: Írások Tompa Mihályról.

Az egyesület jelen évforduló alkalmával egy már megítélt miniszteri támogatás felhasználásával újabb két kötet megjelentetését tervezi, amelyek az országos rendezvénysorozat során segítik a költői életút bemutatását.

A lelkész költőt méltatlanul felejtésre ítélték a szocializmus időszaka alatt, de az iskolai tananyagban még megtalálható volt. A középiskolai tananyagban az utóbbi években már nem szerepelnek a költő versei, ezért a mai felnövekvő generáció számára már szinte ismeretlen, pedig Petőfi, Arany mellett a XIX. századi líra jelentős alakja volt. Egyesületünk kezdeményezte, hogy újra szerepeljen néhány költeménye a középiskolai tankönyvekben. Allegóriáiból, hazafias költeményeiből, természetszeretet ihlette verseiből sorait máig szállóigeként idézik, anélkül, hogy tudnák, kitől származik. Tompa Mihály lelkész-költő életútja, versei országos rendezvénysorozatnak köszönhetően megismertetésre kerülnek, jeles verseiből válogatás, életútjáról ismeretterjesztő film, kiállítási anyag, prédikációiról, méltatásáról nyomtatott anyag jelenik meg sokszorosítva, amelyek szintén a költő megismertetést célozzák.